Publicaties

Zoek met onderstaande velden naar publicaties van het College voor de Rechten van de Mens.
Bekijk onze actuele inspanningen via Nieuws.

618 publicaties


Vul zoekcriteria in

Je kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals onderzoeken of jaarverslagen

Je kunt hier een specifiek jaartal van een publicatie kiezen

Zwanger en werk: dat baart zorgen - Derde onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen

Het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek gedaan naar discriminatie op de arbeidsmarkt van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen. Van de…

Onderzoeken | 21-11-2020

Brief aan minister Blok, minister Dekker en minister Ollongren over onafhankelijkheid en effectiviteit van Europese mensenrechteninstituten en de Poolse Ombudsman

In deze brief aan minister Blok, minister Dekker en minister Ollongren uit het College voor de Rechten van de Mens zijn zorgen over de politiek gemotiveerde aanval…

Brieven | 07-11-2020

Spoedadvies Ministriele Regelingen COVID-19

Het College voor de Rechten van de Mens adviseert op verzoek aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de minister van Justitie en Veiligheid…

Adviezen | 04-11-2020

Brief advies Wetsvoorstel Gelijke Beloning

Het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) stuurt in deze brief vragen naar de Commissie Sociale Zaken & Werkgelegenheid met betrekking tot…

Brieven | 01-11-2020

Aanbiedingsbrief advies inclusief onderwijs aan de minister van Basis- en Voortgezet onderwijs en Media

Vandaag breng het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) een verdiepend advies uit over het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap (hierna:…

Brieven | 31-10-2020

Advies: Het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap

Wat betekent het recht op onderwijs voor mensen met een beperking? Als toezichthouder op het VN-verdrag handicap ontvangt het College voor de Rechten van de Mens…

Adviezen | 31-10-2020

Het Vraagstuk - aflevering 1: Kunnen computers discrimineren?

Algoritmes bepalen steeds meer het dagelijks leven: films, muziek, media, en zelfs de keuze voor de beste sollicitant wordt voor een groot deel overgelaten aan…

Overige | 30-10-2020

Observaties bij de toepassing van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv 2017)

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in de fase van de totstandkoming van de Wet op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten (hierna: Wiv 2017) in twee…

Adviezen | 10-10-2020

Brief aan Minister Slob omtrent wijziging Leerplichtwet 1969

Het advies van het College voor de Rechten van de Mens over het wetsvoorstel houdende wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Leerplichtwet BES en enige andere…

Brieven | 07-10-2020

Wetgevingsadvies Wijziging Leerplichtwet

Op 1 september 2020 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 (hierna Leerplichtwet), de Leerplichtwet BES en enige andere onderwijswetten in…

Adviezen | 07-10-2020

Handreiking: Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid is een wettelijke verplichting. Om de digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren zijn er verschillende regels…

Handreikingen | 05-10-2020

Brief aan Tweede Kamercommissie omtrent wet Seksuele Misdrijven

Ten behoeve van een overleg vraagt het College aandacht voor drie punten: de aanscherping van de strafbaarstelling van seksuele handelingen tegen de wil, de…

Brieven | 23-09-2020

Handreiking Arbeidsparticipatie

In deze handreiking geeft het College voor de Rechten van de Mens inzichten en tips om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking te…

Handreikingen | 21-09-2020

Toegankelijkheidsrapport College voor de Rechten van de Mens

Rapport van Stichting Accessibility omtrent de toegankelijkheid van de website van www.mensenrechten.nl Rapport van Stichting Accessibility omtrent de…

Overige | 20-09-2020

NBA Bedrijfsleven & Mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoek gedaan naar de implementatie van het Nationaal…

Onderzoeken | 09-09-2020

Als computers je CV beoordelen, wie beoordeelt dan de computers? - Onderzoek naar algoritmes en discriminatie bij werving en selectie

Iedereen wil een eerlijke kans op een baan. We willen dat werkgevers en bemiddelaars kijken naar onze talenten, vaardigheden en ervaring en niet naar bijvoorbeeld…

Onderzoeken | 01-09-2020

Brief Vaste Tweede Kamercommissie t.b.v. rondetafelgesprek over Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19

Op 4 september 2020 vindt de hoorzitting van uw commissie over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 plaats. Daarom brengt het College graag drie van de…

Brieven | 01-09-2020

Reactie van het College voor de Rechten van de Mens op het initiatiefwetsvoorstel tegen hatecrimes

Het College adviseert initiatiefnemers Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) om in de toelichting op het wetsvoorstel duidelijker aan…

Adviezen | 24-08-2020

Advies aan minister Ferd Grapperhaus over het voorontwerp van het wetsvoorstel Seksuele Misdrijven

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil het Wetboek van Strafrecht aanpassen om de strafrechtelijke bescherming tegen onvrijwillige seks uit te breiden.…

Adviezen | 15-08-2020

Iedereen op eigen kracht? Nederlanders over zelfredzaamheid en mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens onderzocht hoe zelfredzaam Nederlanders zichzelf vinden. En wat de nadruk op zelfredzaamheid betekent voor hun mensenrechten.…

Onderzoeken | 26-07-2020