Publicaties

Zoek met onderstaande velden naar publicaties van het College voor de Rechten van de Mens.
Bekijk onze actuele inspanningen via Nieuws.

618 publicaties


Vul zoekcriteria in

Je kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals onderzoeken of jaarverslagen

Je kunt hier een specifiek jaartal van een publicatie kiezen

Uitgangspunten voor (semi-)geautomatiseerde besluitvorming door de overheid

De (lokale) overheid zet op steeds grotere schaal computers in bij besluiten over burgers. Een neveneffect is dat risicoprofielen en voorspellende systemen kunnen…

Overige | 08-02-2021

2nd Communication with regard to the execution of the judgment of the ECtHR in the Corallo case

Vandaag stuurde het College voor de Rechten van de Mens een tweede brief naar Raad van Europa over het toezicht op de naleving van het Corallo-arrest van het…

Brieven | 01-02-2021

Brief aan Tweede Kamer der Staten Generaal (t.a.v. W.J.H. Lodders) over Algemeen Overleg kindermishandeling en huiselijk geweld

Maandag 8 februari wordt in het Algemeen Overleg kindermishandeling en huiselijk geweld onder meer de opvolging van de aanbevelingen van de Groep van deskundigen…

Brieven | 01-02-2021

Brief Oordeel HTM Personenvervoer

Middels deze brief informeert het College voor de Rechten van de Mens (hierna: College) de Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaaat over zijn recente…

Overige | 25-01-2021

Brief aan de minister van Basis- en Voortgezet onderwijs en Media (drs. A. Slob) over het advies van het College over het wetsvoorstel leerrecht

Brief aan de minister van Basis- en Voortgezet onderwijs en Media (drs. A. Slob) over het advies van het College over het ontwerpwetsvoorstel houdende wijziging van…

Brieven | 13-01-2021

Brief aan de Tweede Kamer der Staten Generaal (t.a.v. drs. P.H. van Meenen) over het advies van het College over het wetsvoorstel leerrecht

Brief aan drs. P.H. van Meenen over het advies van het College over het ontwerpwetsvoorstel houdende wijziging van het wetboek van Strafrecht in verband met de Wet…

Brieven | 13-01-2021

Wetgevingsadvies van het College voor de Rechten van de Mens over leerrecht

Advies van het College voor de Rechten van de Mens over het voorstel tot wijziging van het wetboek van Strafrecht in verband met de Wet op het Primair onderwijs, de…

Adviezen | 13-01-2021

Brief aan minister Dekker naar aanleiding van de re-accreditatie

De Sub-Commissie voor Accreditatie heeft het College voor de Rechten van de Mens positief beoordeeld en voorgedragen voor re-accreditatie. Dit betekent dat het…

Brieven | 06-01-2021

Het Vraagstuk - aflevering 2: Zijn de coronamaatregelen wel eerlijk naar jongeren?

Met de nieuwe lockdown wordt iedereen op de proef gesteld en sommige groepen worden harder geraakt dan anderen. Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor…

Overige | 30-12-2020

Lezing op Conferentie Arbeidsgehandicapten - ‘Meer mensen met een beperking aan het werk’ (Adriana van Dooijeweert, Voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens)

Op 17 december 2020 gaf Adriana van Dooijeweert (voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens) een lezing op de Conferentie 'Arbeidsgehandicapten, hoe…

Overige | 15-12-2020

Brief aan de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken voor het Algemeen Overleg Discriminatie

Op 10 december 2020 ging de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg in gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een reeks aan…

Brieven | 14-12-2020

Position paper - Bestrijding van racisme en discriminatie in Nederland

Op 10 december vond het Algemeen Overleg Discriminatie plaats in de Tweede Kamer. Voorafgaand hebben een aantal Kamerleden een rondetafel georganiseerd met diverse…

Overige | 14-12-2020

Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Dr. K. Arib, naar aanleiding van de jaarlijkse monitor over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland

In deze brief wordt de jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland aangeboden. De monitor heeft dit jaar het thema ‘Participatie…

Brieven | 01-12-2020

Brief aan minister van Ark naar aanleiding van de jaarlijkse monitor over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland

In deze brief wordt de jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland aangeboden. De monitor heeft dit jaar het thema ‘Participatie…

Brieven | 01-12-2020

Rapport: Jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland

Op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking presenteert het College jaarlijks een rapportage. De rapportage geeft inzicht in de stand van zaken rond de…

Rapportages | 01-12-2020

Reactie wijziging Awgb en WvSr t.a.v. seksuele gerichtheid en genderidentiteit

Op 15 oktober 2020 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het College voor de Rechten van de Mens (College) gevraagd om advies uit te…

Adviezen | 30-11-2020

Gids voor gemeenten: opvang voor slachtoffers van geweld in de privésfeer als mensenrecht

Gids voor gemeenten: opvang voor slachtoffers van geweld in de privésfeer als mensenrecht Gemeenten spelen een belangrijke rol in het realiseren van mensenrechten in…

Overige | 23-11-2020

De menselijke maat vanuit het perspectief van de rechten van de mens - Position paper van het College voor de Rechten van de Mens

De afgelopen maand heeft de Tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties (TCU) openbare hoorzittingen gehouden over de problemen bij uitvoeringsorganisaties en het…

Overige | 22-11-2020

Brief aan Staatssecretaris van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over onderzoek zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt

Voor de derde keer verrichtte het College voor de Rechten van de Mens onderzoek naar de aard en omvang van discriminatie op de arbeidsmarkt van zwangere vrouwen en…

Adviezen | 21-11-2020

When computers review your CV, who reviews the computers? - Algorithms and discrimination in recruitment and selection

Everyone wants a fair chance at a job. We want employers and intermediaries to consider our talents, skills and experience and not, for example, our age, ethnicity,…

Onderzoeken | 21-11-2020