Publicaties

Zoek met onderstaande velden naar publicaties van het College voor de Rechten van de Mens.
Bekijk onze actuele inspanningen via Nieuws.

618 publicaties


Vul zoekcriteria in

Je kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals onderzoeken of jaarverslagen

Je kunt hier een specifiek jaartal van een publicatie kiezen

Brief aan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers over bescherming mensenrechten opvang Heumensoord

In 2016 heeft het College voor de Rechten van de Mens een rapport gepubliceerd over de bescherming van mensenrechten op woonpaviljoens die waren ingericht als…

Overige | 05-09-2021

Brief over inbreng van het College t.b.v. procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Tijdens de procedurevergadering op donderdag 9 september 2021 behandelt de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken de wijziging van de Tijdelijke wet…

Brieven | 04-09-2021

Advies over het wetsvoorstel Goed verhuurderschap

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een advies uitgebracht over het wetsvoorstel Goed verhuurderschap. Dit voorstel beoogt verschillende problemen op de…

Adviezen | 31-08-2021

Brief wetgevingsadvies over Tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen

Het College voor de Rechten van de Mens heeft recentelijk, op verzoek van demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een…

Brieven | 29-08-2021

CERD Report Netherlands Institute for Human Rights

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een rapport* ingediend bij het Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie van de Verenigde Naties. In ons…

Rapportages | 15-08-2021

Speech van voorzitter Adriana van Dooijeweert voor het VN-Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een rapport ingediend bij het Comité inzake de uitbanning van rassendiscriminatie van de Verenigde Naties. In ons…

Rapportages | 15-08-2021

5 jaar VN-verdrag handicap (lustrumboek)

Op 14 juli 2021 was het precies 5 jaar geleden dat het VN-verdrag handicap voor Nederland ging gelden. In dit lustrumboekje komen vier ervaringsdeskundigen aan het…

Overige | 13-08-2021

Transcript Aflevering 7 Het Vraagstuk

Transcript voor Aflevering 7 Transcript voor Aflevering 7

Overige | 28-07-2021

Folder VN-verdrag handicap

Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander in Nederland. Dit staat in het VN-verdrag handicap. In…

Overige | 07-07-2021

Article about use of algorithms in HR by deputy president Quirine Eijkman in Magazine DCSP (EN)

DCSP is a magazine for professionals working in the field of data, cybersecurity and privacy. Deputy president Quirine Eijkman wrote an article for the magazine…

Overige | 06-07-2021

Jaarlijkse rapportage mensenrechten in Nederland 2020: De gevolgen van de coronacrisis voor de bescherming van mensenrechten op de arbeidsmarkt

De gevolgen van de coronacrisis grijpen diep in op de Nederlandse arbeidsmarkt. Mensen werken vanuit huis of lopen juist risico’s op besmetting met het coronavirus…

Rapportages | 04-07-2021

Transcript podcast Het Vraagstuk aflevering 6: Maken algoritmen in het gemeentehuis de dienst uit?

In onze podcastserie Het Vraagstuk gaan wij op zoek naar antwoorden op complexe vraagstukken over jouw mensenrechten. In elke aflevering gaat presentator David…

Overige | 03-07-2021

Brief aan demissionair Minister van Basis- en Voortgezet onderwijs en Media A. Slob - Toezending oordelen over hoogbegaafdheid in het basisonderwijs

Het College voor de Rechten van de Mens informeert demissionair Minister van Basis- en Voortgezet onderwijs en Media Arie Slob in deze brief over zijn recente…

Adviezen | 30-06-2021

Brief aan demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over onderzoek algoritmegebruik door gemeenten

Het College liet advies- en onderzoeksbureau Hooghiemstra & Partners onderzoek doen naar het gebruik van algoritmen door gemeenten. De vraag was of gemeenten…

Overige | 29-06-2021

Onderzoek: Hoe gemeenten besluiten over algoritmen en mensenrechten

Gemeenten houden bij de inzet van algoritmen soms expliciet, maar vaker impliciet rekening met mensenrechten. Gemeenten zijn op dit thema welwillend, maar ook nog…

Onderzoeken | 29-06-2021

Poster Seksuele intimidatie op de werkvloer

Het College heeft in samenwerking met verschillende werkgevers een poster ontwikkeld over seksuele intimidatie op de werkvloer. Hierin staat wat seksuele intimidatie…

Overige | 26-06-2021

Seksuele intimidatie op de Werkvloer: een onderzoek onder werknemers en werkgevers naar meldingen en schriftelijke klachten

Seksuele intimidatie op de werkvloer vormt een wijdverspreid probleem – in de afgelopen 10 jaar heeft 16% van de Nederlandse werknemers hiermee te maken gehad.…

Onderzoeken | 26-06-2021

Advies aan Eerste Kamer over wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De nieuwe Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) laat ruimte om te discrimineren. Ook is het lastig voor de burger om zijn of haar recht te halen.…

Adviezen | 22-06-2021

Brief aan Tweede Kamer n.a.v. commissiedebat 30 juni Racisme & Discriminatie

Op 30 juni gaat de commissie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties tijdens het Commissiedebat in gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en…

Brieven | 21-06-2021

Gendersensitieve aanpak van levensbelang om partnergeweld te bestrijden - Checklist en acties voor lokale beleidsmakers

Gemeenten zetten zich al jaren in om geweld in de privésfeer terug te dringen, en daar is het College uiteraard blij mee. Toch blijkt dat de huidige aanpak helaas…

Overige | 19-06-2021