Publicaties

Zoek met onderstaande velden naar publicaties van het College voor de Rechten van de Mens.
Bekijk onze actuele inspanningen via Nieuws.

631 publicaties


Vul zoekcriteria in

Je kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals onderzoeken of jaarverslagen

Je kunt hier een specifiek jaartal van een publicatie kiezen

Position paper: Rondetafelgesprek coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Position paper: Rondetafelgesprek van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid over de Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse…

Overige | 23-03-2022

Brief aan de Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op 30 maart vergadert de Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verbeteraanpak Passend Onderwijs. Onderdeel van deze verbeteraanpak is de…

Brieven | 21-03-2022

Vooroordelen Voorbij Meerjarenplan 2022-2024

Het strategisch programma Vooroordelen Voorbij is een combinatie van training en voorlichting over vooroordelen. Hiermee zet College een flinke stap in de richting…

Jaarplannen | 19-03-2022

Brief aan de staatssecretaris van Digitalisering en Koninkrijksrelaties over mensenrechten in het Koninkrijk

Vooruitlopend op het debat van 23 maart 2022 met de Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, vraagt het College voor de Rechten van de Mens aandacht voor de…

Brieven | 16-03-2022

Reactie van het College voor de Rechten van de Mens inzake wetsvoorstel implementatie EU Toegankelijkheidsrichtlijn

Advies over het wetsvoorstel tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 over…

Adviezen | 27-02-2022

Brief aan de Minister voor Langdurige zorg en sport tbv de aanbieding van de rapportage Inzicht in inclusie III

Mensen met een beperking kunnen minder goed meedoen aan de samenleving dan mensen zonder beperking. Dat blijkt uit Inzicht in inclusie III . Het laatste onderzoek in…

Brieven | 26-02-2022

Inzicht in inclusie III

Wat is de positie van mensen met een beperking in Nederland op het gebied van zelfstandig leven in de maatschappij, onderwijs en werk? In deze publicatie gaat het…

Rapportages | 26-02-2022

Aanvullend rapport aan het VN-comité inzake de rechten van personen met een handicap

Dit rapport biedt het VN-comité inzake de rechten van personen met een handicap aanvullende informatie over de stand van de uitvoering van het VN-verdrag handicap in…

Rapportages | 05-02-2022

Brief aan de ministers van SZW, BZK, OCW, VWS, J&V en de staatssecretaris van Cultuur & Media over de aanpak van seksuele intimidatie

Berichten naar aanleiding van meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland richtten de aandacht in de afgelopen weken op seksuele…

Adviezen | 30-01-2022

Brief aan Commissie Digitale Zaken over gemeentelijke algoritmeregisters

Wij sturen een brief aan de Vaste Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer. Deze Commissie zou woensdag 9 februari 2022 debatteren over de digitaliserende…

Brieven | 29-01-2022

Jaarplan 2022 (ook in eenvoudige taal)

Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de mensenrechten in Nederland. Omdat we niet alles kunnen doen, stellen we prioriteiten. Hierover kan je…

Jaarplannen | 22-01-2022

Handreiking 'Wetgeving & het VN-verdrag handicap'

Niet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Voor ruim 2 miljoen mensen met een (on)zichtbare beperking in ons land is dit de harde realiteit. Volgens het…

Handreikingen | 19-01-2022

Brochure over de procedure voor de behandeling van discriminatieklachten

Als iemand vermoedt dat hij, zij of hen gediscrimineerd is, kan hij, zij of hen een klacht indienen bij het College. Het College kan beoordelen of er in een…

Overige | 21-12-2021

Toolbox Mensenrechten in het MBO

In de toolbox Mensenrechten in het MBO leggen we uit hoe docenten, managers en bestuurders in het MBO aan de slag kunnen met mensen- en kinderrechten. De toolbox…

Overige | 21-12-2021

Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer over het regeerakkoord 'Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst'

Het College voor de Rechten van de Mens heeft het regeerakkoord vanuit een mensenrechtenperspectief bekeken. De bescherming en bevordering van mensenrechten moeten…

Brieven | 13-12-2021

Visienota Institutioneel racisme - Naar een mensenrechtelijke aanpak

Nederland kent veel wetgeving tegen discriminatie. Toch is aangetoond dat er sprake is van institutioneel racisme. Met een Nederlands klinkende naam solliciteert het…

Overige | 12-12-2021

Brief aan Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid t.b.v. de plenaire behandeling van wetsvoorstel inzake wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheid

De Tweede Kamer bespreekt op 15 december 2021 wetsvoorstel 35934 inzake wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en…

Brieven | 11-12-2021

Brief aan Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken met aandachtspunten voor het Commissiedebat Discriminatie en Racisme

Voor het Commissiedebat Discriminatie en Racisme op woensdag 15 december van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken geeft het College voor de Rechten van de…

Brieven | 06-12-2021

Factsheet met tips voor werkgevers bij de inzet van algoritmes bij werving en selectie

Het College voor de Rechten van de Mens geeft vier aandachtspunten en vier tips aan werkgevers die algoritmes willen inzetten bij werving en selectie. Het College…

Factsheets | 06-12-2021

Recruiter of computer? Zo voorkom je als werkgever discriminatie door algoritmes bij werving en selectie

De algoritmes die werkgevers inzetten om mensen te werven en te selecteren kunnen discriminatie veroorzaken. Als dit het geval is, overtreden werkgevers de wet. Ze…

Overige | 06-12-2021