Publicaties

Zoek met onderstaande velden naar publicaties van het College voor de Rechten van de Mens.
Bekijk onze actuele inspanningen via Nieuws.

618 publicaties


Vul zoekcriteria in

Je kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals onderzoeken of jaarverslagen

Je kunt hier een specifiek jaartal van een publicatie kiezen

Toolbox Mensenrechten in het MBO

In de toolbox Mensenrechten in het MBO leggen we uit hoe docenten, managers en bestuurders in het MBO aan de slag kunnen met mensen- en kinderrechten. De toolbox…

Overige | 21-12-2021

Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer over het regeerakkoord 'Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst'

Het College voor de Rechten van de Mens heeft het regeerakkoord vanuit een mensenrechtenperspectief bekeken. De bescherming en bevordering van mensenrechten moeten…

Brieven | 13-12-2021

Visienota Institutioneel racisme - Naar een mensenrechtelijke aanpak

Nederland kent veel wetgeving tegen discriminatie. Toch is aangetoond dat er sprake is van institutioneel racisme. Met een Nederlands klinkende naam solliciteert het…

Overige | 12-12-2021

Brief aan Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid t.b.v. de plenaire behandeling van wetsvoorstel inzake wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheid

De Tweede Kamer bespreekt op 15 december 2021 wetsvoorstel 35934 inzake wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en…

Brieven | 11-12-2021

Brief aan Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken met aandachtspunten voor het Commissiedebat Discriminatie en Racisme

Voor het Commissiedebat Discriminatie en Racisme op woensdag 15 december van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken geeft het College voor de Rechten van de…

Brieven | 06-12-2021

Factsheet met tips voor werkgevers bij de inzet van algoritmes bij werving en selectie

Het College voor de Rechten van de Mens geeft vier aandachtspunten en vier tips aan werkgevers die algoritmes willen inzetten bij werving en selectie. Het College…

Factsheets | 06-12-2021

Recruiter of computer? Zo voorkom je als werkgever discriminatie door algoritmes bij werving en selectie

De algoritmes die werkgevers inzetten om mensen te werven en te selecteren kunnen discriminatie veroorzaken. Als dit het geval is, overtreden werkgevers de wet. Ze…

Overige | 06-12-2021

Rapport 2021: Jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland

Op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking presenteert het College jaarlijks een monitorrapportage. De rapportage geeft inzicht in de stand van zaken…

Rapportages | 01-12-2021

Brief aan vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderdeel emancipatie over meerjarige aanpak gendergelijkheid

Op 6 december 2021 debatteert de Tweede Kamer in het kader van de begroting van OCW over het emancipatiebeleid. Uit de geagendeerde stukken blijkt dat de regering op…

Brieven | 30-11-2021

Discriminatie door risicoprofielen - Een mensenrechtelijk toetsingskader

De inzet van risicoprofielen door bijvoorbeeld de Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee en gemeenten beoogt snel, efficiënt en consistent controle- en…

Rapportages | 29-11-2021

Gespreksnotitie t.b.v. rondetafelgesprek Etnisch profileren

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken organiseert op 24 november 13.00-16.30 uureen rondetafelgesprek over etnisch profileren. De aanleiding van dit…

Overige | 22-11-2021

Advies over de wetsvoorstellen voor 2G-beleid

Als de situatie rondom het coronavirus verergert, overweegt het demissionaire kabinet een 2G-beleid in te voeren voor hoogrisico-omgevingen. Om deze maatregelen…

Brieven | 21-11-2021

Advies over het wetsvoorstel voor uitbreiding van het coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs

Als de situatie rondom het coronavirus verergert, overweegt het demissionaire kabinet een uitbreiding van het coronatoegangsbewijs, namelijk in het hoger onderwijs.…

Brieven | 21-11-2021

Advies over het wetsvoorstel voor uitbreiding van het coronatoegangsbewijs voor werkgevers

Als de situatie rondom het coronavirus verergert, overweegt het demissionaire kabinet een uitbreiding van het coronatoegangsbewijs, namelijk voor werkgevers. Om deze…

Brieven | 21-11-2021

Inbreng inzake commissiedebat 'Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz'

Inbreng van het College voor de Rechten van de Mens inzake het commissiedebat 'Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz'. Inbreng van het College voor de Rechten van…

Brieven | 16-11-2021

Brief van het College en de Nationale ombudsman aan de staatssecretaris van J&V inzake opvang Heumensoord

In een brief aan staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie & Veiligheid dringen het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale ombudsman erop aan…

Brieven | 08-11-2021

Rapportage aan het VN-Comité tegen Foltering

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een rapport* ingediend bij het VN-Comité tegen Foltering. In ons rapport beschrijven we welke ontwikkelingen we zien…

Rapportages | 06-11-2021

Brief aan minister de Jonge over advies stimuleren meer werken via arbeidsvoorwaarden

Minister Van Ark, heeft op 10 mei 2021 het College voor de Rechten van de Mens gevraagd advies uit te brengen over de mogelijkheden om meer uren werken te stimuleren…

Adviezen | 31-10-2021

Brief aan Vaste commissie Digitale Zaken over inbreng rondetafelgesprek gemeentelijke/provinciale overheid inzake digitalisering

Op dinsdag 28 september 2021 voerde de Vaste commissie Digitale Zaken een rondetafelgesprek over gemeentelijke/provinciale overheid inzake digitalisering. In hun…

Brieven | 21-09-2021

Wetgevingsadvies College voor de Rechten van de Mens bij het voorstel tot wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

Staatssecretaris Wiersma van SZW en staatssecretaris Knops van BZK willen de positie van mensen met een visuele beperking in de Participatiewet verbeteren. Hiervoor…

Brieven | 19-09-2021