Publicaties

Zoek met onderstaande velden naar publicaties van het College voor de Rechten van de Mens.
Bekijk onze actuele inspanningen via Nieuws.

631 publicaties


Vul zoekcriteria in

Je kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals onderzoeken of jaarverslagen

Je kunt hier een specifiek jaartal van een publicatie kiezen

Aandachtspunten voor de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken nav het WRR-rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie

Op 11 november 2021 bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een rapport uit met de titel Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie. Naar…

Brieven | 11-05-2022

Infographic UPR proces 2022

Dit jaar (2022) wordt Nederland voor de vierde keer onderworpen aan de Universal Periodic Review (UPR) van de Verenigde Naties. Dit wordt ook wel het…

Overige | 09-05-2022

Tipsheet doorstroom van vrouwen naar het lager en middenmanagement

Hoewel voor mannen en vrouwen vaak dezelfde voorwaarden gelden voor doorstroom, pakken ze in de praktijk ongelijk uit. Behalve een gemiste kans voor de organisatie,…

Overige | 09-05-2022

Toolbox 'Mensenrechten op school' voor primair en voortgezet onderwijs

In deze toolbox zitten kant- en klare lessen over mensenrechten en kinderrechten voor in het primair en voortgezet onderwijs. Voor binnen en buiten de klas. In de…

Overige | 07-05-2022

Brief aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over normen seksuele intimidatie in regelgeving

De bestaande regelgeving maakt onvoldoende duidelijk welke verplichtingen werkgevers hebben om seksuele intimidatie op het werk te voorkomen en aan te pakken. Een…

Adviezen | 30-04-2022

Infographic Monitor Discriminatiezaken over 2021

We hebben de belangrijkste cijfers uit de monitor Discriminatiezaken over 2021 overzichtelijk bij elkaar gezet. De infographic bestaat voornamelijk uit beeld. In één…

Rapportages | 30-04-2022

Monitor Discriminatiezaken over 2021

In de monitor Discriminatiezaken beschrijven we hoe vaak mensen bij het College aankloppen. Mensen kunnen een vraag stellen over discriminatie of een melding doen.…

Rapportages | 30-04-2022

Monitor Discriminatiezaken over 2021 in eenvoudige taal

Elk jaar publiceren we een monitor Discriminatiezaken. Discriminatie houdt in dat iemand je minder goed behandelt. Bijvoorbeeld omdat je een vrouw bent of oud bent.…

Rapportages | 30-04-2022

Advies voor Arbeidsinspectie over de uitwerking van de normen 'inzichtelijk', 'controleerbaar' en 'systematisch' bij werving en selectie

Volgens het wetsvoorstel 'Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie' moeten werkgevers voortaan zorgdragen voor een ‘inzichtelijke, controleerbare en…

Adviezen | 19-04-2022

Advies Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Er is een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd dat de inlichtingendiensten AIVD en MIVD in staat stelt sneller te kunnen optreden bij cyberaanvallen. Het…

Adviezen | 18-04-2022

Aanbiedingsbrief video's toegankelijke verkiezingen

Aanbiedingsbrief met drie video’s over de toegankelijkheid van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het College houdt toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag…

Brieven | 13-04-2022

Brief over de inbreng van het commissiedebat 'Gehandicaptenbeleid'

Op 21 april 2022 debatteert de commissie BZK over beleid voor mensen met een beperking. Op de agenda staat de kabinetsreactie van 1 oktober 2021 op de jaarlijkse…

Brieven | 13-04-2022

Brief aan minister Van Gennip van SZW over discriminatie meldplicht van intermediairs bij werving en selectie

Om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan, werkt de overheid aan het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Daarin staat onder andere dat…

Adviezen | 12-04-2022

Brief over de inbreng College inzake commissiedebat 'Kinderopvang'

Op 21 april debatteert de Vaste Commissie voor SZW over Kinderopvang. Het College vraagt in deze brief aandacht voor het belang van stelselhervormingen gericht op…

Brieven | 12-04-2022

Advies over wetsvoorstel aanpassing pensioenstelsel

Het huidige pensioenstelsel sluit niet goed aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Daarom heeft het kabinet in 2019 met de werknemers- en…

Adviezen | 05-04-2022

Inbreng t.b.v. de internetconsultatie over het afschermen van persoonsgegevens van zzp’ers in het Handelsregister

21 maart het College gereageerd op een internetconsultatie over het afschermen van persoonsgegevens van zzp’ers in het Handelsregister. De wijziging heeft als doel…

Brieven | 05-04-2022

Inbreng t.b.v. de plenaire behandeling van de Wijziging van de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring

De Tweede Kamer bespreekt in week 15 van 2022 de Wijziging van de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring (Wtvb). Het College voor de Rechten van de Mens vraagt in…

Brieven | 03-04-2022

Written submission for the 41st session of the UPR - Netherlands

Dit jaar wordt Nederland voor de vierde keer onderworpen aan de Universal Periodic Review (UPR): hét mensenrechtenexamen van de Verenigde Naties (VN). Het College…

Rapportages | 29-03-2022

Procesreglement voor het behandelen van verzoeken om een oordeel

Procesreglement voor het behandelen van verzoeken om een oordeel (discriminatieklachten) door het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College), met…

Overige | 28-03-2022

Brief aan staatssecretaris Van der Burg over de opvang van Afghaanse evacuees

Het College voor de Rechten van de Mens, de Nationale ombudsman/Veteranenombudsman, en de Kinderombudsman vragen de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om…

Adviezen | 23-03-2022