Publicaties

Zoek met onderstaande velden naar publicaties van het College voor de Rechten van de Mens.
Bekijk onze actuele inspanningen via Nieuws.

618 publicaties


Vul zoekcriteria in

Je kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals onderzoeken of jaarverslagen

Je kunt hier een specifiek jaartal van een publicatie kiezen

Brief over de inbreng College inzake commissiedebat 'Kinderopvang'

Op 21 april debatteert de Vaste Commissie voor SZW over Kinderopvang. Het College vraagt in deze brief aandacht voor het belang van stelselhervormingen gericht op…

Brieven | 12-04-2022

Advies over wetsvoorstel aanpassing pensioenstelsel

Het huidige pensioenstelsel sluit niet goed aan bij de ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Daarom heeft het kabinet in 2019 met de werknemers- en…

Adviezen | 05-04-2022

Inbreng t.b.v. de internetconsultatie over het afschermen van persoonsgegevens van zzp’ers in het Handelsregister

21 maart het College gereageerd op een internetconsultatie over het afschermen van persoonsgegevens van zzp’ers in het Handelsregister. De wijziging heeft als doel…

Brieven | 05-04-2022

Inbreng t.b.v. de plenaire behandeling van de Wijziging van de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring

De Tweede Kamer bespreekt in week 15 van 2022 de Wijziging van de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring (Wtvb). Het College voor de Rechten van de Mens vraagt in…

Brieven | 03-04-2022

Written submission for the 41st session of the UPR - Netherlands

Dit jaar wordt Nederland voor de vierde keer onderworpen aan de Universal Periodic Review (UPR): hét mensenrechtenexamen van de Verenigde Naties (VN). Het College…

Rapportages | 29-03-2022

Procesreglement voor het behandelen van verzoeken om een oordeel

Procesreglement voor het behandelen van verzoeken om een oordeel (discriminatieklachten) door het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College), met…

Overige | 28-03-2022

Brief aan staatssecretaris Van der Burg over de opvang van Afghaanse evacuees

Het College voor de Rechten van de Mens, de Nationale ombudsman/Veteranenombudsman, en de Kinderombudsman vragen de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om…

Adviezen | 23-03-2022

Position paper: Rondetafelgesprek coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Position paper: Rondetafelgesprek van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid over de Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse…

Overige | 23-03-2022

Brief aan de Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op 30 maart vergadert de Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verbeteraanpak Passend Onderwijs. Onderdeel van deze verbeteraanpak is de…

Brieven | 21-03-2022

Vooroordelen Voorbij Meerjarenplan 2022-2024

Het strategisch programma Vooroordelen Voorbij is een combinatie van training en voorlichting over vooroordelen. Hiermee zet College een flinke stap in de richting…

Jaarplannen | 19-03-2022

Brief aan de staatssecretaris van Digitalisering en Koninkrijksrelaties over mensenrechten in het Koninkrijk

Vooruitlopend op het debat van 23 maart 2022 met de Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, vraagt het College voor de Rechten van de Mens aandacht voor de…

Brieven | 16-03-2022

Reactie van het College voor de Rechten van de Mens inzake wetsvoorstel implementatie EU Toegankelijkheidsrichtlijn

Advies over het wetsvoorstel tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 over…

Adviezen | 27-02-2022

Brief aan de Minister voor Langdurige zorg en sport tbv de aanbieding van de rapportage Inzicht in inclusie III

Mensen met een beperking kunnen minder goed meedoen aan de samenleving dan mensen zonder beperking. Dat blijkt uit Inzicht in inclusie III . Het laatste onderzoek in…

Brieven | 26-02-2022

Inzicht in inclusie III

Wat is de positie van mensen met een beperking in Nederland op het gebied van zelfstandig leven in de maatschappij, onderwijs en werk? In deze publicatie gaat het…

Rapportages | 26-02-2022

Aanvullend rapport aan het VN-comité inzake de rechten van personen met een handicap

Dit rapport biedt het VN-comité inzake de rechten van personen met een handicap aanvullende informatie over de stand van de uitvoering van het VN-verdrag handicap in…

Rapportages | 05-02-2022

Brief aan de ministers van SZW, BZK, OCW, VWS, J&V en de staatssecretaris van Cultuur & Media over de aanpak van seksuele intimidatie

Berichten naar aanleiding van meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland richtten de aandacht in de afgelopen weken op seksuele…

Adviezen | 30-01-2022

Brief aan Commissie Digitale Zaken over gemeentelijke algoritmeregisters

Wij sturen een brief aan de Vaste Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer. Deze Commissie zou woensdag 9 februari 2022 debatteren over de digitaliserende…

Brieven | 29-01-2022

Jaarplan 2022 (ook in eenvoudige taal)

Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de mensenrechten in Nederland. Omdat we niet alles kunnen doen, stellen we prioriteiten. Hierover kan je…

Jaarplannen | 22-01-2022

Handreiking 'Wetgeving & het VN-verdrag handicap'

Niet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Voor ruim 2 miljoen mensen met een (on)zichtbare beperking in ons land is dit de harde realiteit. Volgens het…

Handreikingen | 19-01-2022

Brochure over de procedure voor de behandeling van discriminatieklachten

Als iemand vermoedt dat hij, zij of hen gediscrimineerd is, kan hij, zij of hen een klacht indienen bij het College. Het College kan beoordelen of er in een…

Overige | 21-12-2021