Publicaties

Zoek met onderstaande velden naar publicaties van het College voor de Rechten van de Mens.
Bekijk onze actuele inspanningen via Nieuws.

617 publicaties


Vul zoekcriteria in

Je kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals onderzoeken of jaarverslagen

Je kunt hier een specifiek jaartal van een publicatie kiezen

Sorteren op: Datum

Brief aan minister Kuipers van VWS over wijziging Wet publieke gezondheid

Het College is blij dat de minister veel aandacht heeft voor mensenrechten en de (soms vergaande) beperking van vrijheidsrechten. Het is goed dat expliciet in het…

Adviezen | 30-06-2022

Jaarlijkse rapportage mensenrechten in Nederland 2021: Een veilig publiek debat

Journalisten en anderen die vanuit hun deskundigheid of positie in de samenleving via de media een bijdrage leverden aan het publieke debat, kunnen rekenen op…

Rapportages | 21-06-2022

Brief aan minister Harbers over conceptbesluit toegankelijkheid personenvervoer per vliegtuig en over water

Het College heeft in een brief van 25 februari 2022 advies gegeven aan de minister van VWS over het wetsvoorstel tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van…

Adviezen | 13-06-2022

Jaarverslag 2021

In het jaarverslag lichten we de werkzaamheden van het College voor de Rechten van de Mens in 2021 toe. Het College blijft streven naar het verbeteren van de…

Jaarverslagen | 29-05-2022

Advies over (juridische) definitie racisme

Minister Bruins Slot heeft het College gevraagd om te adviseren over een (juridische) definitie van racisme. Met deze brief komt het College aan dit verzoek…

Brieven | 25-05-2022

Position Paper Langere termijn coronabeleid

Hoe moet de overheid omgaan met de spanning tussen het beschermen van de gezondheid enerzijds en het zoveel mogelijk waarborgen van vrijheidsrechten anderzijds? Hoe…

Overige | 14-05-2022

Aandachtspunten voor de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken nav het WRR-rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie

Op 11 november 2021 bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een rapport uit met de titel Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie. Naar…

Brieven | 11-05-2022

Infographic UPR proces 2022

Dit jaar (2022) wordt Nederland voor de vierde keer onderworpen aan de Universal Periodic Review (UPR) van de Verenigde Naties. Dit wordt ook wel het…

Overige | 09-05-2022

Tipsheet doorstroom van vrouwen naar het lager en middenmanagement

Hoewel voor mannen en vrouwen vaak dezelfde voorwaarden gelden voor doorstroom, pakken ze in de praktijk ongelijk uit. Behalve een gemiste kans voor de organisatie,…

Overige | 09-05-2022

Toolbox 'Mensenrechten op school' voor primair en voortgezet onderwijs

In deze toolbox zitten kant- en klare lessen over mensenrechten en kinderrechten voor in het primair en voortgezet onderwijs. Voor binnen en buiten de klas. In de…

Overige | 07-05-2022

Brief aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over normen seksuele intimidatie in regelgeving

De bestaande regelgeving maakt onvoldoende duidelijk welke verplichtingen werkgevers hebben om seksuele intimidatie op het werk te voorkomen en aan te pakken. Een…

Adviezen | 30-04-2022

Infographic Monitor Discriminatiezaken over 2021

We hebben de belangrijkste cijfers uit de monitor Discriminatiezaken over 2021 overzichtelijk bij elkaar gezet. De infographic bestaat voornamelijk uit beeld. In één…

Rapportages | 30-04-2022

Monitor Discriminatiezaken over 2021

In de monitor Discriminatiezaken beschrijven we hoe vaak mensen bij het College aankloppen. Mensen kunnen een vraag stellen over discriminatie of een melding doen.…

Rapportages | 30-04-2022

Monitor Discriminatiezaken over 2021 in eenvoudige taal

Elk jaar publiceren we een monitor Discriminatiezaken. Discriminatie houdt in dat iemand je minder goed behandelt. Bijvoorbeeld omdat je een vrouw bent of oud bent.…

Rapportages | 30-04-2022

Advies voor Arbeidsinspectie over de uitwerking van de normen 'inzichtelijk', 'controleerbaar' en 'systematisch' bij werving en selectie

Volgens het wetsvoorstel 'Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie' moeten werkgevers voortaan zorgdragen voor een ‘inzichtelijke, controleerbare en…

Adviezen | 19-04-2022

Advies Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Er is een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd dat de inlichtingendiensten AIVD en MIVD in staat stelt sneller te kunnen optreden bij cyberaanvallen. Het…

Adviezen | 18-04-2022

Aanbiedingsbrief video's toegankelijke verkiezingen

Aanbiedingsbrief met drie video’s over de toegankelijkheid van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het College houdt toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag…

Brieven | 13-04-2022

Brief over de inbreng van het commissiedebat 'Gehandicaptenbeleid'

Op 21 april 2022 debatteert de commissie BZK over beleid voor mensen met een beperking. Op de agenda staat de kabinetsreactie van 1 oktober 2021 op de jaarlijkse…

Brieven | 13-04-2022

Brief aan minister Van Gennip van SZW over discriminatie meldplicht van intermediairs bij werving en selectie

Om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan, werkt de overheid aan het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Daarin staat onder andere dat…

Adviezen | 12-04-2022

Brief over de inbreng College inzake commissiedebat 'Kinderopvang'

Op 21 april debatteert de Vaste Commissie voor SZW over Kinderopvang. Het College vraagt in deze brief aandacht voor het belang van stelselhervormingen gericht op…

Brieven | 12-04-2022