Publicaties

Zoek met onderstaande velden naar publicaties van het College voor de Rechten van de Mens.
Bekijk onze actuele inspanningen via Nieuws.

628 publicaties


Vul zoekcriteria in

Je kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals onderzoeken of jaarverslagen

Je kunt hier een specifiek jaartal van een publicatie kiezen

Sorteren op: Datum

Vooronderzoek naar de vermeende discriminerende effecten van de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen

In dit rapport heeft het College gekeken naar de effecten van de werkwijzen en processen van de Belastingdienst/Toeslagen. Op basis van een grote hoeveelheid aan…

Onderzoeken | 14-09-2022

Brief aan de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid inzake de wijziging van de Transgenderwet

Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer wetsvoorstel 35 825 inzake de Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden…

Brieven | 13-09-2022

Brief aan de minister van VWS met advies over Wijzigingsbesluit Warenwet

Advies aan de minister van VWS, Dr. E.J. Kuipers, over het voorgestelde Warenwetbesluit toegankelijkheidsvoorschriften 2022. Dit besluit beoogt de…

Brieven | 13-09-2022

Coronascenario’s doordacht: Handreiking voor noodzakelijke keuzes

Het is belangrijk dat overheid en samenleving voorbereid zijn op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de Covid-19-pandemie. Om hierbij te helpen,…

Handreikingen | 04-09-2022

Written Statement NHRI NL-Yvonne Donders

It is an honour to be here as Commissioner of the Netherlands Institute for Human Rights and highlight some concerns about the human rights situation in the…

Overige | 01-09-2022

Onderzoek onder werkgevers naar werving- en selectie-algoritmes

Belangrijkste uitkomsten Vrijwel alle werkgevers gebruiken in meer of mindere mate algoritmes voor werving en selectie. Werven via platformen als LinkedIn is in…

Onderzoeken | 30-08-2022

Factsheet voor ambtenaren over werving- en selectie-algoritmes

Onderzoek onder werkgevers Veel werkgevers gebruiken direct of indirect algoritmes om nieuwe mensen te werven en te selecteren. Het College voor de Rechten van de…

Factsheets | 30-08-2022

Brief aan minister Van Gennip van SZW over werkgeversonderzoek over HR-algoritmes

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een onderzoek laten doen, waaruit blijkt dat vrijwel alle werkgevers in Nederland bij werving en selectie in meer of…

Brieven | 30-08-2022

Checklist voor werkgevers bij de inzet van werving- en selectie-algoritmes

Veel werkgevers gebruiken (onbewust) algoritmes om nieuwe mensen te vinden voor hun organisatie. Zo verspreidt 96% van de werkgevers in Nederland vacatures via…

Handreikingen | 30-08-2022

Tipsheet Advancement of women to lower and middle management

Do you want to increase the strength and diversity of your organisation? Make better use of the talents of women by structuring your organisation in such a way that…

Overige | 10-08-2022

Brief aan staatssecretaris Heijnen over het wijzigingsbesluit toegankelijkheid OV

Op verzoek heeft het College voor de Rechten van de Mens een advies uitgebracht over het Wijzigingsbesluit toegankelijkheid van het OV over…

Brieven | 01-08-2022

Brief aan minister Kuipers van VWS over wijziging Wet publieke gezondheid

Het College is blij dat de minister veel aandacht heeft voor mensenrechten en de (soms vergaande) beperking van vrijheidsrechten. Het is goed dat expliciet in het…

Adviezen | 30-06-2022

Jaarlijkse rapportage mensenrechten in Nederland 2021: Een veilig publiek debat

Journalisten en anderen die vanuit hun deskundigheid of positie in de samenleving via de media een bijdrage leverden aan het publieke debat, kunnen rekenen op…

Rapportages | 21-06-2022

Brief aan minister Harbers over conceptbesluit toegankelijkheid personenvervoer per vliegtuig en over water

Het College heeft in een brief van 25 februari 2022 advies gegeven aan de minister van VWS over het wetsvoorstel tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van…

Adviezen | 13-06-2022

Jaarverslag 2021

In het jaarverslag lichten we de werkzaamheden van het College voor de Rechten van de Mens in 2021 toe. Het College blijft streven naar het verbeteren van de…

Jaarverslagen | 29-05-2022

Advies over (juridische) definitie racisme

Minister Bruins Slot heeft het College gevraagd om te adviseren over een (juridische) definitie van racisme. Met deze brief komt het College aan dit verzoek…

Brieven | 25-05-2022

Position Paper Langere termijn coronabeleid

Hoe moet de overheid omgaan met de spanning tussen het beschermen van de gezondheid enerzijds en het zoveel mogelijk waarborgen van vrijheidsrechten anderzijds? Hoe…

Overige | 14-05-2022

Aandachtspunten voor de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken nav het WRR-rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie

Op 11 november 2021 bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een rapport uit met de titel Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie. Naar…

Brieven | 11-05-2022

Infographic UPR proces 2022

Dit jaar (2022) wordt Nederland voor de vierde keer onderworpen aan de Universal Periodic Review (UPR) van de Verenigde Naties. Dit wordt ook wel het…

Overige | 09-05-2022

Tipsheet doorstroom van vrouwen naar het lager en middenmanagement

Hoewel voor mannen en vrouwen vaak dezelfde voorwaarden gelden voor doorstroom, pakken ze in de praktijk ongelijk uit. Behalve een gemiste kans voor de organisatie,…

Overige | 09-05-2022