Advies aan Eerste Kamer over wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Advies aan Eerste Kamer over wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden


De nieuwe Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) laat ruimte om te discrimineren. Ook is het lastig voor de burger om zijn of haar recht te halen.

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat overheidsinstanties en private partijen persoonsgegevens op ruime schaal met elkaar delen. Denk aan overheidsinstanties als gemeenten, de politie, het openbaar ministerie, de Belastingdienst en private partijen als woningcorporaties en banken. Die gegevensuitwisseling kan nodig zijn, bijvoorbeeld om georganiseerde criminaliteit en sociale fraude aan te pakken.

Discriminatie

Het College waarschuwt in zijn advies dat er een vertekend beeld kan ontstaan over de mate waarin mensen met een bepaalde achtergrond betrokken zijn bij de problematiek waarop de samenwerkingsverbanden zich straks richten, bijvoorbeeld omdat hun datasets gekleurd kunnen zijn. Deze groepen kunnen extra gecontroleerd worden.

Hierdoor worden ze niet gelijk behandeld. Het is dan ook belangrijk dat de regering verder kijkt dan alleen naar de bescherming van persoonsgegevens, maar ook extra maatregelen neemt om discriminatie te voorkomen.

Rechtsbescherming

Daarnaast ziet het College een aantal risico’s als het gaat om de rechtsbescherming van burgers. Dit houdt in dat elke burger zijn of haar recht moet kunnen halen als hij of zij het idee heeft dat hem of haar onrecht is aangedaan. Het is voor een burger, onder de toekomstige wet, onmogelijk om vast te stellen welke gegevens er over hem of haar worden uitgewisseld, waar deze informatie terechtkomt en welke gevolgen dat kan hebben.