Brief over de inbreng College inzake commissiedebat 'Kinderopvang'

Brief over de inbreng College inzake commissiedebat 'Kinderopvang'


Op 21 april debatteert de Vaste Commissie voor SZW over Kinderopvang. Het College vraagt in deze brief aandacht voor het belang van stelselhervormingen gericht op het toegankelijker maken van het kinderopvangsysteem, met oog voor de ontwikkeling van het kind.