Brief aan de staatssecretaris van Digitalisering en Koninkrijksrelaties over mensenrechten in het Koninkrijk

Brief aan de staatssecretaris van Digitalisering en Koninkrijksrelaties over mensenrechten in het Koninkrijk


Vooruitlopend op het debat van 23 maart 2022 met de Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, vraagt het College voor de Rechten van de Mens aandacht voor de mensenrechten in Caribisch Nederland. Mensenrechtenverdragen waarbij het Koninkrijk der Nederlanden partij is gelden voor iedereen in het Koninkrijk, ook voor de inwoners van Caribisch Nederland. Het College heeft de wettelijke taak om deze rechten te beschermen, te belichten en te bevorderen voor de inwoners van Nederland; Europees Nederland én Caribisch Nederland. In de brief benoemt het College de volgende punten:

  • Meer aandacht voor mensenrechten in Caribisch Nederland noodzakelijk
  • De spoedige implementatie van internationale mensenrechtenverdragen in Caribisch Nederland
  • De invoering van gelijkebehandelingswetgeving in Caribisch Nederland