Aanbiedingsbrief video's toegankelijke verkiezingen

Aanbiedingsbrief video's toegankelijke verkiezingen


Aanbiedingsbrief met drie video’s over de toegankelijkheid van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het College houdt toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag handicap met betrokkenheid van mensen met een beperking en hun organisaties. De klankbordgroep VN-verdrag handicap van het College helpt daarbij. Met twee leden van de klankbordgroep, Mirjam de Jonge en Eelco Hosman, is het College meegegaan bij het stemmen. Ook werd een kijkje genoemen bij een gebarentaal-toegankelijk stembureau.