Advies over (juridische) definitie racisme

Advies over (juridische) definitie racisme


Minister Bruins Slot heeft het College gevraagd om te adviseren over een (juridische) definitie van racisme. Met deze brief komt het College aan dit verzoek tegemoet. In de brief wordt eerst kort ingegaan op het (juridische) karakter van een definitie van racisme. Vervolgens adviseert het College tot een definitie die recht doet aan gangbare wetenschappelijke en internationale definities, en die tevens aansluit bij het dagelijks spraakgebruik. Daarna wordt – vanwege de samenhang met de definitievraag - ingegaan op de juridische term ‘ras’, om tenslotte nog kort stil te staan bij de verhouding tussen de geformuleerde definitie van racisme en het begrip institutioneel racisme.