Toolbox 'Mensenrechten op school' voor primair en voortgezet onderwijs

Toolbox 'Mensenrechten op school' voor primair en voortgezet onderwijs


In deze toolbox zitten kant- en klare lessen over mensenrechten en kinderrechten voor in het primair en voortgezet onderwijs. Voor binnen en buiten de klas. In de toolbox komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Het schoolbeleid: de manier waarop de school bestuurd en geleid wordt
  2. Omgaan met elkaar: een positief en open pedagogisch klimaat binnen de hele school
  3. In de klas: hoe en waarover in de klas onderwezen wordt
  4. De klas- en schoolomgeving: hoe het klaslokaal en het schoolgebouw ingericht zijn