Transcript podcast Het Vraagstuk - Aflevering 5: Wat zijn de dilemma's bij risicoprofilering door overheidsinstanties?

Transcript podcast Het Vraagstuk - Aflevering 5: Wat zijn de dilemma's bij risicoprofilering door overheidsinstanties?


In onze podcast Het Vraagstuk gaan wij op zoek naar antwoorden op complexe vraagstukken over jouw mensenrechten. In elke aflevering gaat presentator David Achter de Molen in gesprek met een Collegelid en experts voor helderheid.

Overheidsinstanties werken met risicoprofielen bij het uitoefenen van controles en toezicht. Soms leiden die efficiënte selecties tot benadeling van burgers op grond van etnische kenmerken. Bij de Toeslagenaffaire wordt regelmatig gesproken over etnisch profileren. Om etnisch profileren uit te bannen is meer helderheid nodig over toepassing van etniciteit binnen risicoprofielen. Wat zijn de dilemma’s bij risicoprofilering?

In aflevering #5 gaat presentator David Achter de Molen in gesprek met Collegelid Mariam Chébti van het College voor de Rechten van de Mens, lid Raad van Bestuur Janet Helder van UWV, en drijvende kracht achter Controle Alt Delete Jair Schalkwijk over het nut en de noodzaak van risicoprofilering, maar ook over de gevaren van etnisch profileren.