Brief aan Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken met aandachtspunten voor het Commissiedebat Discriminatie en Racisme

Brief aan Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken met aandachtspunten voor het Commissiedebat Discriminatie en Racisme


Voor het Commissiedebat Discriminatie en Racisme op woensdag 15 december van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken geeft het College voor de Rechten van de Mens enkele aandachtspunten mee. Daarbij concentreert het zich op de brief d.d.27 september van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken waarin zij reageert op de Jaarrapportage 2019 van het College, 'Veilig jezelf zijn in het openbaar'.

Vanwege de actualiteit van het onderwerp vatten wij in de marge van deze brief het collegestandpunt samen met betrekking tot etnisch profileren, waarover wij bij het recent georganiseerde rondetafelgesprek spraken.