Advies Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Advies Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma


Er is een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd dat de inlichtingendiensten AIVD en MIVD in staat stelt sneller te kunnen optreden bij cyberaanvallen.

Het College heeft de volgende zorgen:

De verruiming van een aantal bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zoals de hackbevoegdheid en verkenning op de kabel, is vanuit mensenrechtelijk perspectief zorgelijk. De inzet van deze bevoegdheden is in het nu voorliggende wetsvoorstel nog onvoldoende begrensd.

Deze wet mag straks alleen worden toegepast bij onderzoeken van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen. Om welke landen het precies gaat is echter niet duidelijk, omdat de lijst met landen niet openbaar is.

Ook wordt de wet van toepassing wanneer alleen nog een vermoeden bestaat dat zo’n land achter een cyberaanval zit.

Uit het wetsvoorstel wordt daarnaast niet duidelijk op basis van welke criteria bepaald wordt of een land een offensief cyberprogramma heeft.

Het College hecht eraan dat de voorgestelde veranderingen niet onomkeerbaar zijn. Het moet mogelijk blijven voor het parlement en andere stakeholders om over deze veranderingen bij de aanstaande grote herziening van de Wiv 2017 uitgebreid te spreken, en zo nodig andere regels voor te stellen.