Brief wetgevingsadvies over Tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen

Brief wetgevingsadvies over Tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen


Het College voor de Rechten van de Mens heeft recentelijk, op verzoek van demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een wetgevingsadvies uitgebracht over de ‘Tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen’. Deze wet zal experimenten mogelijk maken waarbij kiezers met een verstandelijke beperking om hulp kunnen vragen in het stemhokje. Dat is nu alleen mogelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking. Als toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap adviseert het College onder meer om mensen met een beperking zichtbaar nauw te betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het experiment.