Brief aan de minister van VWS met advies over Wijzigingsbesluit Warenwet

Brief aan de minister van VWS met advies over Wijzigingsbesluit Warenwet


Advies aan de minister van VWS, Dr. E.J. Kuipers, over het voorgestelde Warenwetbesluit toegankelijkheidsvoorschriften 2022. Dit besluit beoogt de toegankelijkheidseisen die voortvloeien uit de EU Toegankelijkheidsrichtlijn met betrekking tot producten te implementeren in de Warenwet.