Brief aan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers over bescherming mensenrechten opvang Heumensoord

Brief aan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers over bescherming mensenrechten opvang Heumensoord


In 2016 heeft het College voor de Rechten van de Mens een rapport gepubliceerd over de bescherming van mensenrechten op woonpaviljoens die waren ingericht als noodopvang voor asielzoekers op de locatie Heumensoord (zie bijlage).

Na een bezoek aan de locatie samen met de Nationale Ombudsman concludeerde het College dat er knelpunten waren ontstaan rond het recht op privacy, het recht op lichamelijke en mentale integriteit, het recht op een effectief rechtsmiddel, en het recht op bescherming tegen discriminatie van de asielzoekers tijdens hun verblijf op Heumensoord. Het College stelde vast dat grootschalige opvang in paviljoens schadelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de asielzoekers. Het College deed de dringende aanbeveling om de locatie niet opnieuw, op grote schaal, in gebruik te nemen.

Eind augustus 2021 is de locatie opnieuw opgebouwd. Ditmaal voor de opvang van evacués uit Afghanistan. Ondanks de verbeteringen ten opzichte van 2016, maakt het College zich zorgen dat de privacy, gezondheid, en veiligheid van de evacués in de nieuwe situatie toch weer in het gedrang kunnen komen.