Wetgevingsadvies College voor de Rechten van de Mens bij het voorstel tot wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

Wetgevingsadvies College voor de Rechten van de Mens bij het voorstel tot wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten


Staatssecretaris Wiersma van SZW en staatssecretaris Knops van BZK willen de positie van mensen met een visuele beperking in de Participatiewet verbeteren. Hiervoor dienden zij een wetsvoorstel in. Het College geeft advies.