Handreiking 'Wetgeving & het VN-verdrag handicap'

Handreiking 'Wetgeving & het VN-verdrag handicap'


Niet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Voor ruim 2 miljoen mensen met een (on)zichtbare beperking in ons land is dit de harde realiteit. Volgens het VN-verdrag handicap is de overheid verplicht om Nederland toegankelijker en inclusiever te maken. Daarvoor moeten er soms nieuwe wetten komen. Met de handreiking ‘Wetgeving & het VN-verdrag handicap’ kunnen wetgevingsjuristen en de wetgever zelf toetsen of en hoe ontwerpwetgeving bijdraagt aan de uitvoering van dit belangrijke mensenrechtenverdrag. Bijgevoegd is ook de brief aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport te vinden.