Brief aan minister Van Gennip van SZW over discriminatie meldplicht van intermediairs bij werving en selectie

Brief aan minister Van Gennip van SZW over discriminatie meldplicht van intermediairs bij werving en selectie


Om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan, werkt de overheid aan het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Daarin staat onder andere dat uitzendbureaus het bij de Arbeidsinspectie moeten melden als zij een discriminerend verzoek krijgen en een gesprek daarover met de opdrachtgever niet tot een oplossing leidt. Een goed idee, vindt het College voor de Rechten van de Mens, maar alleen als uitzendbureaus in staat zijn om discriminatie goed te herkennen en te onderbouwen.