Factsheet voor ambtenaren over werving- en selectie-algoritmes

Factsheet voor ambtenaren over werving- en selectie-algoritmes


Onderzoek onder werkgevers

Veel werkgevers gebruiken direct of indirect algoritmes om nieuwe mensen te werven en te selecteren. Het College voor de Rechten van de Mens liet daarnaar onderzoek doen. Centrale vragen waren: gebruiken werkgevers in Nederland algoritmes om nieuw personeel te werven en te selecteren? En zo ja hoe? En zijn ze zich bewust van de risico's op uitsluiting en discriminatie?

Belangrijkste uitkomsten

Vrijwel alle werkgevers gebruiken in meer of mindere mate algoritmes voor werving en selectie. Werven via platformen als LinkedIn is in Nederland de norm. Via deze platforms verspreiden werkgevers  vacatures (96% van alle werkgevers) of zoeken werkgevers zelf actief naar kandidaten (71%). Daarnaast zet ruim één op de tien werkgevers zelf algoritmes in om kandidaten bij sollicitaties te selecteren (12%) en te beoordelen (12%). Dat het gebruik van algoritmes kan leiden tot discriminatie en uitsluiting is maar beperkt bekend. Ook controleren werkgevers systemen nauwelijks op eerlijkheid.

Aanbevelingen voor ambtenaren

Naar aanleiding van het onderzoek heeft het College enkele aanbevelingen voor ambtenaren opgesteld. Zo moeten ambtenaren het makkelijker maken voor werkgevers om algoritmes te toetsen op eerlijkheid.