Advies over de wetsvoorstellen voor 2G-beleid

Advies over de wetsvoorstellen voor 2G-beleid


Als de situatie rondom het coronavirus verergert, overweegt het demissionaire kabinet een 2G-beleid in te voeren voor hoogrisico-omgevingen. Om deze maatregelen mogelijk te maken zijn nieuwe wetten nodig. Het college heeft op verzoek de daartoe ontworpen wetsvoorstellen getoetst aan mensenrechten.