Jaarlijkse rapportage mensenrechten in Nederland 2021: Een veilig publiek debat

Jaarlijkse rapportage mensenrechten in Nederland 2021: Een veilig publiek debat


Journalisten en anderen die vanuit hun deskundigheid of positie in de samenleving via de media een bijdrage leverden aan het publieke debat, kunnen rekenen op intimidatie en zelfs agressie. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de Jaarlijkse rapportage over mensenrechten in Nederland 2021. Niet alleen journalisten hebben met meer agressie en intimidatie te maken. Dit geldt voor iedereen die via de – sociale- media een bijdrage levert aan het publieke debat. De overheid is aan zet om de online en offline veiligheid van mensen beter te bewaken en ieders recht op vrijheid van meningsuiting te beschermen. Ook online platform bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen om te zorgen voor een veilige online omgeving.