Brief aan staatssecretaris Heijnen over het wijzigingsbesluit toegankelijkheid OV

Brief aan staatssecretaris Heijnen over het wijzigingsbesluit toegankelijkheid OV


Op verzoek heeft het College voor de Rechten van de Mens een advies uitgebracht over het Wijzigingsbesluit toegankelijkheid van het OV over toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten.