Toolbox Mensenrechten in het MBO

Toolbox Mensenrechten in het MBO


In de toolbox Mensenrechten in het MBO leggen we uit hoe docenten, managers en bestuurders in het MBO aan de slag kunnen met mensen- en kinderrechten. De toolbox bestaat uit drie delen:

  • deel A: Waarom is onderwijs over mensen- en kinderrechten belangrijk? En welke mensen- en kinderrechten zijn er?
  • deel B: Hoe kun je aan de slag gaan met onderwijs over mensen- en kinderrechten? We lichten verschillende methodes en uitgangspunten toe en illustreren deze met concrete vragen en suggesties.
  • deel C: Verschillende werkvormen in de vorm van groepsopdrachten of individuele opdrachten, video's en games.