Vooronderzoek naar de vermeende discriminerende effecten van de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen

Vooronderzoek naar de vermeende discriminerende effecten van de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen


In dit rapport heeft het College gekeken naar de effecten van de werkwijzen en processen van de Belastingdienst/Toeslagen. Op basis van een grote hoeveelheid aan gegevens, en in het kader van Nederlandse gelijkebehandelingswetten, heeft het College onderzocht in hoeverre personen van buitenlandse afkomst vaker geselecteerd werden voor controle en te maken kregen met vervolghandelingen van de Belastingdienst/Toeslagen, dan mensen met een Nederlandse afkomst.