Procesreglement voor het behandelen van verzoeken om een oordeel

Procesreglement voor het behandelen van verzoeken om een oordeel


Procesreglement voor het behandelen van verzoeken om een oordeel (discriminatieklachten) door het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College), met inachtneming van en in aanvulling op het bepaalde in de Wet College voor de Rechten van de Mens en het Besluit werkwijze onderzoek gelijke behandeling. Vastgesteld door het College op 30 augustus 2021.