Aandachtspunten voor de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken nav het WRR-rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie

Aandachtspunten voor de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken nav het WRR-rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie


Op 11 november 2021 bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een rapport uit met de titel Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie.

Naar aanleiding van dit rapport geven we drie

aandachtspunten mee aan de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken:

  1. Het verbod op (indirecte) discriminatie wordt nog onvoldoende meegenomen bij het ontwikkelen, gebruiken en controleren van AI
  2. Door gebrekkige transparantie en uitlegbaarheid vindt discriminatie onopgemerkt plaats
  3. De rechtsbescherming loopt gevaar bij de toepassing van AI