Advies voor Arbeidsinspectie over de uitwerking van de normen 'inzichtelijk', 'controleerbaar' en 'systematisch' bij werving en selectie

Advies voor Arbeidsinspectie over de uitwerking van de normen 'inzichtelijk', 'controleerbaar' en 'systematisch' bij werving en selectie


Volgens het wetsvoorstel 'Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie' moeten werkgevers voortaan zorgdragen voor een ‘inzichtelijke, controleerbare en systematische’ werkwijze bij sollicitatieprocedures. Dit moet helpen om vooroordelen en discriminatie tijdens de sollicitatieprocedure te voorkomen.

In dit advies geeft het College twaalf concrete richtlijnen over hoe werkgevers hun sollicitatieprocedures inzichtelijk, controleerbaar en systematisch kunnen maken. Hiervoor keek het College onder meer naar uitspraken in discriminatiezaken uit het verleden.

Het advies moet houvast bieden voor de Nederlandse Arbeidsinspectie die straks moet toezien op de handhaving van de nieuwe wet, maar kan nu ook al worden gebruikt door werkgevers.