Zolang we het maar eens zijn: Nederlanders over de vrijheid van meningsuiting en demonstratievrijheid

Zolang we het maar eens zijn: Nederlanders over de vrijheid van meningsuiting en demonstratievrijheid


Iedereen in Nederland is vrij om te zeggen wat zij of hij denkt of voelt. Hoewel het uiten van je mening wel binnen de grenzen van de wet moet blijven. Vrijheid van meningsuiting is vastgelegd in artikel 7 van de Grondwet. Artikel 9 van de Grondwet beschermt een bijzondere vorm van meningsuiting: het recht van iedereen om te demonstreren. Het recht om in vrijheid een mening te kunnen vormen en deze ook in vrijheid te kunnen uiten, is de basis van een democratische samenleving. De grenzen aan de vrijheid van meningsuiting en de demonstratievrijheid leiden echter met regelmaat tot discussie. Soms met verdeeldheid van de bevolking tot gevolg. Het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek gedaan naar hoe Nederlanders aankijken tegen vrijheid van meningsuiting en demonstratievrijheid. Daarbij wil het College in dit rapport belichten wat deze vrijheidsrechten precies inhouden.