Rapportage aan het VN-Comité tegen Foltering

Rapportage aan het VN-Comité tegen Foltering


Het College voor de Rechten van de Mens heeft een rapport* ingediend bij het VN-Comité tegen Foltering. In ons rapport beschrijven we welke ontwikkelingen we zien als het gaat om foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling en bestraffing, en wat de overheid (nog meer) zou moeten doen.

* Het rapport is in het Engels