Onderzoek: Hoe gemeenten besluiten over algoritmen en mensenrechten

Onderzoek: Hoe gemeenten besluiten over algoritmen en mensenrechten


Gemeenten houden bij de inzet van algoritmen soms expliciet, maar vaker impliciet rekening met mensenrechten. Gemeenten zijn op dit thema welwillend, maar ook nog zoekende. Er zou meer samenwerking kunnen plaatsvinden onderling en met softwareleveranciers om mensenrechten te beschermen.

Gemeenten blijken bij de inzet van algoritmen geen speciale voorzieningen te treffen voor rechtsbescherming. Ze vertrouwen op de al bestaande procedures waarmee burgers hun recht kunnen halen.

Het College vroeg Hooghiemstra & Partners te verkennen of gemeenteambtenaren rekening houden met mensenrechten bij het gebruik van algoritmen en hoe ze zorgen dat inwoners hun recht kunnen halen als de gemeente over hen een beslissing heeft genomen met behulp van een algoritme. Het onderzoeksbureau deed hiervoor een literatuurstudie en interviewde verschillende gemeentefunctionarissen van twaalf gemeenten verspreid over Nederland.