Brief aan de Minister voor Langdurige zorg en sport tbv de aanbieding van de rapportage Inzicht in inclusie III

Brief aan de Minister voor Langdurige zorg en sport tbv de aanbieding van de rapportage Inzicht in inclusie III


Mensen met een beperking kunnen minder goed meedoen aan de samenleving dan mensen zonder beperking. Dat blijkt uit Inzicht in inclusie III. Het laatste onderzoek in een serie van drie naar de situatie van mensen met een beperking, uitgevoerd door het CBS en het Nivel. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag wat de positie is van mensen met een beperking in Nederland op het gebied van zelfstandig leven in de maatschappij, onderwijs en werk. Als toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap, monitort het College op verschillende manieren de situatie van mensen met een beperking in Nederland. Het meten van zogeheten kwantitatieve indicatoren geeft inzicht in een bepaald aspect van die situatie.