Advies over het wetsvoorstel voor uitbreiding van het coronatoegangsbewijs voor werkgevers

Advies over het wetsvoorstel voor uitbreiding van het coronatoegangsbewijs voor werkgevers


Als de situatie rondom het coronavirus verergert, overweegt het demissionaire kabinet een uitbreiding van het coronatoegangsbewijs, namelijk voor werkgevers. Om deze maatregelen mogelijk te maken zijn nieuwe wetten nodig. Het college heeft op verzoek de daartoe ontworpen wetsvoorstellen getoetst aan mensenrechten.