Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer over het regeerakkoord 'Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst'

Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer over het regeerakkoord 'Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst'


Het College voor de Rechten van de Mens heeft het regeerakkoord vanuit een mensenrechtenperspectief bekeken. De bescherming en bevordering van mensenrechten moeten altijd een centrale rol spelen in de uitvoering van het regeerakkoord. In dat verband vindt het College dat het toekomstige kabinet meer aandacht moet besteden aan mensen in een kwetsbare situatie. Het College raadt daarnaast aan om mensenrechten mee te nemen bij de voorgenomen evaluatie van wetgeving na één jaar. In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer vraagt het College extra aandacht voor institutioneel racisme, een gelijkwaardige samenleving en de noodopvang van asielzoekers.