Brief aan demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over onderzoek algoritmegebruik door gemeenten

Brief aan demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over onderzoek algoritmegebruik door gemeenten


Het College liet advies- en onderzoeksbureau Hooghiemstra & Partners onderzoek doen naar het gebruik van algoritmen door gemeenten. De vraag was of gemeenten rekening hielden met mensenrechten. En of ze speciale voorzieningen hadden getroffen voor het geval een inwoner het niet eens zou zijn met een beslissing die een gemeenteambtenaar heeft genomen met behulp van een algoritme. In deze brief biedt het College het rapport aan aan demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op 5 juli 2021 zijn brieven met dezelfde inhoud en bijlage verzonden aan de demissionair minister voor Rechtsbescherming drs. S. Dekker, de demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties drs. R.W. Knops, de demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat mr. drs. M.C.G. Keijzer en aan de Voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten J. van Zanen.