Rapport 2021: Jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland

Rapport 2021: Jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland


Op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking presenteert het College jaarlijks een monitorrapportage. De rapportage geeft inzicht in de stand van zaken rond de naleving van het VN-verdrag handicap. Dit jaar staat het thema 'Toegang tot hulpmiddelen in het recht op persoonlijke mobiliteit centraal'.