Mensenrechten in Nederland 2016 - Jaarlijkse Rapportage

Mensenrechten in Nederland 2016 - Jaarlijkse Rapportage


Mensenrechten in Nederland: armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten is de vijfde jaarlijkse rapportage van het College. Dit jaar staan armoede en sociale uitsluiting centraal. De rapportage laat zien dat armoede verschillende mensenrechten onder druk zet. En omgekeerd: als mensenrechten onvoldoende worden gegarandeerd, is er een risico in armoede te komen of te blijven.

 

Lees ook de reactie van staatssecretaris Klijnsma op de Rapportage