Brief aan minister Van Gennip van SZW over werkgeversonderzoek over HR-algoritmes

Brief aan minister Van Gennip van SZW over werkgeversonderzoek over HR-algoritmes


Het College voor de Rechten van de Mens heeft een onderzoek laten doen, waaruit blijkt dat vrijwel alle werkgevers in Nederland bij werving en selectie in meer of mindere mate algoritmes gebruiken. Dat het gebruik van algoritmes kan leiden tot discriminatie en uitsluiting is bij werkgevers maar beperkt bekend.

Op basis van dit onderzoek doen wij aanbevelingen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip. 

  • Ambtenaren moeten meer weten over digitalisering, geautomatiseerde systemen en algoritmes bij werving en selectie. 
  • Ambtenaren moeten het bewustzijn onder werkgevers over de risico's op uitsluiting en discriminatie bij de inzet van algoritmes voor werving en selectie vergroten.
  • Er moet een wettelijke verankering komen van de mogelijkheid om digitale systemen te toetsen op discriminatie.