Advies over het wetsvoorstel Goed verhuurderschap

Advies over het wetsvoorstel Goed verhuurderschap


Het College voor de Rechten van de Mens heeft een advies uitgebracht over het wetsvoorstel Goed verhuurderschap. Dit voorstel beoogt verschillende problemen op de huurmarkt binnen gemeenten aan te pakken. In het licht van het recht op huisvesting en gelijke behandeling heeft het College vijf aanbevelingen geformuleerd om het voorstel te versterken.