Vooroordelen Voorbij Meerjarenplan 2022-2024

Vooroordelen Voorbij Meerjarenplan 2022-2024


Het strategisch programma Vooroordelen Voorbij is een combinatie van training en voorlichting over vooroordelen. Hiermee zet College een flinke stap in de richting van het voorkomen van discriminatie bij uitvoeringsorganisaties van de overheid. Ook wordt er onderzoek gedaan naar discriminatie en institutioneel racisme en behandelt het College klachten over discriminatie.