Jaarlijkse rapportage mensenrechten in Nederland 2020: De gevolgen van de coronacrisis voor de bescherming van mensenrechten op de arbeidsmarkt

Jaarlijkse rapportage mensenrechten in Nederland 2020: De gevolgen van de coronacrisis voor de bescherming van mensenrechten op de arbeidsmarkt


De gevolgen van de coronacrisis grijpen diep in op de Nederlandse arbeidsmarkt. Mensen werken vanuit huis of lopen juist risico’s op besmetting met het coronavirus omdat thuiswerken niet mogelijk is. Voor sommige mensen heeft de crisis geleid tot verhoogde werkdruk. Bijvoorbeeld omdat collega’s uitvielen door ziekte, omdat zij werk- en zorgtaken moesten combineren, of doordat er ineens heel veel meer werk was. Anderen verloren hun werk, waarbij zij risico lopen om langdurig werkloos te worden en in armoede te belanden.

Deze rapportage van het College voor de Rechten van de Mens gaat over deze gevolgen van de coronacrisis, en in het bijzonder de betekenis ervan voor de bescherming van mensenrechten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Niet van iedereen zijn de rechten op de arbeidsmarkt goed beschermd, zo blijkt. Om ieders mensenrechten voldoende te waarborgen, moet de rijksoverheid een aantal maatregelen treffen.

English summary:

The consequences of the coronavirus pandemic profoundly affect the Dutch labour market. People work from their homes or, in contrast, run a risk of being infected with the coronavirus because working from home is not possible. For some people, the crisis caused an increase in work pressure, for example, because colleagues dropped out sick, because they had to combine work and the provision of care, or because the amount of work suddenly increased sharply. Others lost their job, now being at risk of long-term unemployment and poverty. This report by the Netherlands Institute for Human Rights discusses the consequences of the coronavirus pandemic and, in particular, its impact on the protection of human rights on the Dutch labour market. It turns out that not everyone’s labour market rights are sufficiently well protected. In order to safeguard the human rights o f every human being, t he central government must implement a number of measures.