Veilig jezelf zijn in het openbaar - Jaarlijkse Rapportage Mensenrechten in Nederland 2019

Veilig jezelf zijn in het openbaar - Jaarlijkse Rapportage Mensenrechten in Nederland 2019


Iedereen heeft het recht om veilig zichzelf te zijn in het openbaar. Dat betekent dat alle mensen zich in het openbaar moeten kunnen begeven, zonder dat zij vanwege hun uiterlijk of identiteit door anderen worden beledigd, geïntimideerd, bedreigd of aangevallen. Deze jaarrapportage van het College voor de Rechten van de Mens gaat over dit recht, de structurele en hardnekkige aanwezigheid van discriminerend
gedrag in de openbare ruimte en de gevolgen daarvan voor individuen, groepen en de Nederlandse samenleving als geheel.

Twee derde van de mensen met een discriminatie-ervaring op straat, online of in het openbaar vervoer vertoont aanpassings- en mijdingsgedrag. Het College roept de overheid op om onder andere een co├Ârdinator aan te wijzen voor de aanpak van discriminatie in de openbare ruimte.