Focus op Digitalisering en Gendergelijkheid: het Strategisch plan 2020-2023

Focus op Digitalisering en Gendergelijkheid: het Strategisch plan 2020-2023


Het College voor de Rechten van de Mens heeft de primaire taak om de verwezenlijking en naleving van mensenrechten in Nederland te bevorderen. Deze brede taak raakt aan allerlei maatschappelijke terreinen en vergt dat het College focus aanbrengt en flexibel inspeelt op actuele ontwikkelingen. Daarom legt het College om de vier jaar zijn strategische prioriteiten vast in een strategisch plan.

In de periode van 2020- 2023 zal het College proactief, programmatisch en meerjarig actief zijn op de thema’s digitalisering & mensenrechten en gendergelijkheid en mensenrechten. Dat betekent dat deze programma’s in het bijzonder de aandacht krijgen.

 

Digitalisering en mensenrechten

Digitalisering gaat harder dan ooit. Dit brengt zowel kansen als bedreigingen voor mensenrechten mee. Daarom is dit een van de belangrijkste thema’s voor de komende tijd.

In het bijzonder richt het College zich op:

• Digitalisering en gelijke behandeling

• Digitalisering en rechtsbescherming

Gendergelijkheid en mensenrechten

De realisatie van de rechten van vrouwen stagneert. #MeToo, het niet afnemende huiselijk geweld tegen vrouwen, het maar langzaam afnemen van ongelijke beloning en de forse daling van Nederland op de Gender Gap index zijn daar uitingsvormen van. Daarom is dit het andere belangrijke thema waar het College zich de komende vier jaar op focust.

In het bijzonder richt het College zich op:

• Geweld tegen vrouwen

• Seksuele intimidatie tegen vrouwen op de werkvloer

• Arbeidsparticipatie van vrouwen