Formulier privacyverzoek

Formulier privacyverzoek


Met dit formulier kunt u een verzoek om informatie indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door het College voor de Rechten van de Mens op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).