Brief aan Tweede Kamer n.a.v. commissiedebat 30 juni Racisme & Discriminatie

Brief aan Tweede Kamer n.a.v. commissiedebat 30 juni Racisme & Discriminatie


Op 30 juni gaat de commissie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties tijdens het Commissiedebat in gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie en Veiligheid over discriminatie en racisme. Het gaat daarbij onder meer over de Verkenning van de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme (NCDR), en de functieprofielschets zoals deze is voorgedragen door demissionair Minister Ollongren. Ter voorbereiding van het Commissiedebat brengt het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) graag enkele punten onder de aandacht.