Inbreng t.b.v. de internetconsultatie over het afschermen van persoonsgegevens van zzp’ers in het Handelsregister

Inbreng t.b.v. de internetconsultatie over het afschermen van persoonsgegevens van zzp’ers in het Handelsregister


21 maart het College gereageerd op een internetconsultatie over het afschermen van persoonsgegevens van zzp’ers in het Handelsregister. De wijziging heeft als doel om het mogelijk te maken dat gegevens worden afgeschermd als er sprake is van een concrete dreiging. Daarnaast maakt deze wijziging preventieve afscherming nodig voor bepaalde bedreigde beroepsgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om journalisten, politici en (sommige) wetenschappers. Het College adviseert om te kiezen voor een systeem waarin iedere zzp’ er, ongeacht tot welke beroepsgroep diegene behoort, een verzoek kan doen tot afscherming, zonder dat de verzoeker moet aantonen dat er sprake is van een concrete dreiging. Op het moment dat er een concrete dreiging is, is het immers al te laat. Het College vreest dan ook dat de wijziging in huidige vorm niet iedereen bescherming biedt die bescherming nodig heeft.