Onderzoek onder werkgevers naar werving- en selectie-algoritmes

Onderzoek onder werkgevers naar werving- en selectie-algoritmes


Belangrijkste uitkomsten

Vrijwel alle werkgevers gebruiken in meer of mindere mate algoritmes voor werving en selectie. Werven via platformen als LinkedIn is in Nederland de norm. Via deze platforms verspreiden werkgevers  vacatures (96% van alle werkgevers) of zoeken werkgevers zelf actief naar kandidaten (71%). Daarnaast zet ruim één op de tien werkgevers zelf algoritmes in om kandidaten bij sollicitaties te selecteren (12%) en te beoordelen (12%). Dat het gebruik van algoritmes kan leiden tot discriminatie en uitsluiting is maar beperkt bekend. Ook controleren werkgevers systemen nauwelijks op eerlijkheid. 

Het onderzoek 

Het College vroeg onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek of en hoe werkgevers algoritmes gebruiken om mensen te werven en te selecteren en of zij zich bewust zijn van de mogelijke risico's op uitsluiting en discriminatie. Het bureau nam hiervoor bij 896 werkgevers in Nederland een vragenlijst af. Het onderzoek geeft een representatief beeld van hoe de Nederlandse werkgever zijn werving- en selectiebeleid heeft ingericht.