Aanvullend rapport aan het VN-comité inzake de rechten van personen met een handicap

Aanvullend rapport aan het VN-comité inzake de rechten van personen met een handicap


Dit rapport biedt het VN-comité inzake de rechten van personen met een handicap aanvullende informatie over de stand van de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland. Het rapport is een aanvulling op het rapport dat het College in 2018 heeft ingediend. Het College wil benadrukken dat dit rapport niet in de plaats komt van zijn eerdere rapport en de daarin geuite zorgen. Het verschaft het VN-comité handicap slechts informatie over recentere ontwikkelingen en (aanvullende) aandachtspunten.

This report provides the Committee on the Rights of Persons with a Disability with additional information on the status of the implementation of the CRPD in the Netherlands. The report complements the report submitted by the Institute in 2018 concerning the initial report of the Netherlands .2 The Netherlands Human Rights Institute wishes to emphasize that the present report does not replace its earlier report and the concerns raised therein, but merely provides the CPRD-committee with information on more recent developments and (additional) concerns.